לעמוד ראשי
*
עגל הזהב

פיתוי ואשליה
יצאנו ממצרים, הגענו אל הר סיני, חווינו התגלות מזהירה ושמענו את הדברות מהדהדים מפי אלוהים ומפי משה. ואז נפרד משה מאתנו ועלה אל ההר לקבל מאלוהים את לוחות הברית. לפני לכתו מינה משה את שני עוזריו, אהרון וחור, לייעץ לעם אם תתעוררנה בעיות כלשהן.
עברו ארבעים יום אך משה לא חזר! (ראו שמות כ"ד, י"ב-י"ח).

בשיעור זה נתבונן בכמה יצירות אמנות בניסיון להבין את הסיבות שהביאו את בני ישראל לבנות את עגל הזהב. ננסה להבין גם את תולדותיו ואת משמעויותיו של העגל שבנו.
בזמן ההתבוננות ביצירות חִשבו על השאלות האלה:
• כיצד משתנות רגשותיהם של בני העם ומחשבותיהם במהלך הפרשה?
• נסו להעמיד את עצמכם במצב שבו עמדו בני ישראל – מה יכול לדעתכם למלא את מקום המנהיג במצב שכזה? מה יכול לייצג במקומו את הכוח העליון החסר?

עם ישראל הקטן התפתח בין שתי תרבויות אדירות – התרבות המצרית והתרבות הבבלית־אשורית. בני תרבויות אלה לא סגדו לרעיון מופשט כמו אלוהי ישראל, אלא לדמויות גשמיות שסימלוּ פריון וכוח.

האלים במצרים ובבבל תוארו כדמויות אדם. לכל אחד מהם היה כלי רכב משלו וסמל שסימל את תפקידו. אל מזג האויר, למשל, אחז בידיו חצי ברק; אל השמש לבש קרני אור וכדומה.

באשר לכלי הרכב – התבוננו בתבליט האשורי מן המאה ה-8 או ה-7 לפנה"ס.בתבליט זה רוכב כל אל על גבי כלי רכבו. במזרח הקדום כלי הרכב הנפוץ ביותר היה העגל! ומדוע דווקא עגל? כיוון שהוא סימל יותר מכל חיה אחרת פוריות ועוצמה.

לא פלא, אם כן, שבשעת צרה בחר עם ישראל דווקא בעגל כתחליף לאל ולמנהיג הנעדרים.

למרבה המזל, בני ישראל לא המחישו את האל עצמו אלא רק את כלי רכבו.
למרבה הצער, הם בלבלו בין כלי הרכב לנהגו, והתחילו לסגוד לכלי הרכב כאילו היה האל עצמו.

איקון פעילות
  1. איזה סמל הייתם בוחרים היום לייצג כוח עליון?

  2. כיצד התמודדו אמנים שונים עם הסיפור המביך על עגל הזהב?    =

***
הפרשה
שיעור אומנות
שיעור מוסיקה
פרויקט
גלרית תמונות
גלרית מוסיקה

 
חיי משה | הסנה הבוער | קריעת ים סוף | מעמד הר סיני
עגל הזהב | המשכן | המסע במדבר | גלרית תמונות | גלרית מוסיקה
אתר מכון שכטר | אתר סנונית