לעמוד ראשי
*

??? ????
פיתוי ואשליה
בשיעורי האמנות והמוזיקה עסקנו במבוכה ובהלה שאחזו בעם לאחר היעלמות מנהיגם, ועקבנו אחר דרישתם לתחליף שהתדרדרה לעבודת אלילים.
נסו לחשוב על פתרון אחר למצוקת העם. פתרון שהיה מצליח, לדעתכם, למנוע את הידרדרות.
תכננו את הפתרון שמצאתם והציגו אותו בכתיבה, באמצעות יצירת אמנות, יצירה מוזיקאלית או הצגה, או בכל דרך אחרת שתמצאו לנכון.
***
הפרשה
שיעור אומנות
שיעור מוסיקה
פרויקט
גלרית תמונות
גלרית מוסיקה

 
חיי משה | הסנה הבוער | קריעת ים סוף | מעמד הר סיני
עגל הזהב | המשכן | המסע במדבר | גלרית תמונות | גלרית מוסיקה
אתר מכון שכטר | אתר סנונית