לעמוד ראשי
*

המסע במדבר

מפה רוחנית
בתורה קיימות כמה וכמה רשימות של המקומות שבני ישראל חנו בהם במהלך נדודיהם במדבר. 
חלק משמות התחנות הם ככל הנראה לא רק ציון של מקום גאוגרפי, אלא גם ביטוי למצב רוחו של העם. ניתן למצוא שמות כגון: "מרה", "מסה", "מריבה" ו"מתנה". גם בדורות האחרונים ניתנו למקומות יישוב שמות המבטאים מסרים שונים כמו שם המושבה "פתח תקוה" ושם המושב "תקומה".
ניתן לומר שרשימות אלה משרטטות גם "מפה רוחנית".

המשימה:  שרטטו לעצמכם מפה רוחנית.
ציינו במפה שלוש תחנות חשובות בחייכם עד כה.  תנו לתחנות אלה שמות משמעותיים עבורכם.
נסו לדמיין את התחנות הבאות בחייכם ותכננו אותן.
כיצד תוכלו לתאר את הקו המנחה את חייכם?
***
הפרשה
שיעור אומנות
שיעור מוסיקה
פרויקט
גלרית תמונות
גלרית מוסיקה

 
חיי משה | הסנה הבוער | קריעת ים סוף | מעמד הר סיני
עגל הזהב | המשכן | המסע במדבר | גלרית תמונות | גלרית מוסיקה
אתר מכון שכטר | אתר סנונית