לעמוד ראשי
*

חיי משה

ביחידה זו נאזין לאוסף שירים המתארים את משה - כתינוק, כמשחרר וכגואל העם וכ"אדון הנביאים". במהלך הלימוד ננסה להבין כיצד משפיעים הלחנים על האווירה ועל משמעות הטקסט.

איקון פעילות
האזינו לדוגמאות הבאות:
  1. מנגינה עולה מתאימה לטקסט דרמטי.


  2. חזרה על משפט משמשת להדגשה - ולאחר החזרה, משמתחיל משפט חדש, נוצרת תחושת שחרור ורוגע.


  3. מנגינה בסולם מינורי (להבדיל ממז'ורי) גורמת לתחושת עצבות או רצינות.


  4. תו אחד הנמשך לאורך מילה אחת, מדגיש את חשיבותה של המילה המסוימת

עמוד הבא

***
הפרשה
שיעור אומנות
שיעור מוסיקה
פרויקט
גלרית תמונות
גלרית מוסיקה

 
חיי משה | הסנה הבוער | קריעת ים סוף | מעמד הר סיני
עגל הזהב | המשכן | המסע במדבר | גלרית תמונות | גלרית מוסיקה
אתר מכון שכטר | אתר סנונית