לעמוד ראשי
*

המשכן

מוזיקה וזמן קדוש:
התנסות בקולות דמיוניים מן המשכן


הפילוסוף היהודי האמריקאי אברהם יהושע השל (1907 - 1972) כתב ש"היהדות היא דת הקשורה בזמן, המבקשת לקדש את הזמן", ש"היהדות מלמדת אותנו להיות מחוברים לקדושת המועדים, להיות מחוברים למקראי הקודש", וש"אפשר לאפיין את הפולחן היהודי כאדריכלות הזמן". מתוך השבת

הטקסים העתיקים והפעילויות המוזיקליות שנערכו במשכן סייעו ליצור בו זמן קדוש ומרחב קדוש. אך למעשה, איננו יודעים איך נשמעה המוזיקה העברית והיהודית העתיקה. מנגינות מתקופת המקרא ומתקופת בית המקדש השני נמסרו בעל פה בלבד מדור לדור ורובן אבדו.
אמנם שרדו תיאורים כתובים של כלים מוזיקליים רבים, אך תיאורים אלה אינם מלאים והם ניתנים לפרשנויות שונות. תיאורים של כלים מוזיקליים מצויים למשל בספר תהילים (מזמור ק"נ ועוד) ובחיבורים אחרים מתקופת בית המקדש הראשון ובית המקדש השני.
על כן, כדי לשחזר את המוזיקה שנשמעה במשכן אנחנו חייבים להיעזר גם בדמיוננו.

איקון פעילות
האזינו לקריאה של "קריאת שמע" בנוסח יהודי תימן. יש אומרים כי מנגינה זו היא מן העתיקות ביותר שהגיעו אלינו וייתכן שהיא דומה לזמר התנ"כי.

השוו את המנגינה ששמעתם למוזיקה המוכרת לכם.
תארו את הדרך שבה נע קול הזמר; האם הוא נע ב"צעדים" קטנים או גדולים? האם יש "תווים בין התווים"? מהן התחושות הנוצרות?

עמוד הבא

***
הפרשה
שיעור אומנות
שיעור מוסיקה
פרויקט
גלרית תמונות
גלרית מוסיקה

 
חיי משה | הסנה הבוער | קריעת ים סוף | מעמד הר סיני
עגל הזהב | המשכן | המסע במדבר | גלרית תמונות | גלרית מוסיקה
אתר מכון שכטר | אתר סנונית