לעמוד ראשי
*

המשכן

התפעלות וחפצים קדושים
א. ארון הברית היה כלי קיבול נייד ללוחות הברית – האוצר הרוחני של עם ישראל.
מצאו או הכינו לעצמכם מְכָל אישי נייד, ושימו בו חפץ אישי או סמל שהוא בבחינת "אוצר" עבורכם.
פַּרְשוּ את הארון שלכם בכתב או בעל פה: הסבירו מדוע בחרתם במְכָל זה דווקא? מדוע החפץ ששמתם בו יקר לכם במיוחד?

ב.  היזכרו במקום או בבניין שהשרה עליכם הרגשת שמחה, הרגשת חרדה או תחושת עצב.
אחד מתפקידיו של המשכן הוא לגרום לנכנסים אליו להתפעל.
כהכנה לפעילות זו, צאו החוצה בשעות הלילה והתבוננו בשמים (רצוי לבחור בלילה ללא ירח ובמקום שקט).  
נסו לתאר את ההרגשה שחשתם באמצעות ציור או בכל אמצעי אחר.
***
הפרשה
שיעור אומנות
שיעור מוסיקה
פרויקט
גלרית תמונות
גלרית מוסיקה

 
חיי משה | הסנה הבוער | קריעת ים סוף | מעמד הר סיני
עגל הזהב | המשכן | המסע במדבר | גלרית תמונות | גלרית מוסיקה
אתר מכון שכטר | אתר סנונית