לעמוד ראשי
*
קריעת ים סוף

מעבר הכרחי
קורה לפעמים במהלך החיים שאנו עומדים בפני הצורך בשינוי, בפני מעבר שאנו חייבים לעבור אותו ושאין ממנו חזרה.
כאשר מדובר במעבר במים (ים, נחל או נהר) גם הזרם עצמו עשוי לעורר חרדה.
אם אנחנו גם אחראים לאחרים התלויים בנו, כמו בני משפחה – המעבר עלול להיות מסוכן עוד יותר.
א) דמיינו או מעבר הכרחי במים, או היזכרו במעבר כזה שעברתם במהלך טיול, למשל. נסו לתכנן כמה דרכים לעבור אותו.  שקלו את הסכנות ואת סכויי ההצלחה בכל דרך.
בפרשת קריעת ים סוף הגיע העם למעבר הכרחי כזה.  אי אפשר לחזור למצרַים והמצרִים דוהרים אחרינו.
ב) ספרו את סיפור קריעת ים סוף מזווית הראיה של הים.
***
הפרשה
שיעור אומנות
שיעור מוסיקה
פרויקט
גלרית תמונות
גלרית מוסיקה

 
חיי משה | הסנה הבוער | קריעת ים סוף | מעמד הר סיני
עגל הזהב | המשכן | המסע במדבר | גלרית תמונות | גלרית מוסיקה
אתר מכון שכטר | אתר סנונית