מעמד הר סיני

בספר שמות, במעמד הר סיני מתואר לנו באפן הבא:
"ויהי ביום השלישי בהיות בקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאד..." (שמות יט טז)
"וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר עשן וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק" (שמות כ טו)


איקון פעילות
מה פירוש המילים "רואים את הקולות"? איך אפשר לראות קולות?


חשבו על:
  1. גלים מתנועעים במים
  2. אדמה רועדת (רכב כבד עובר, רעידת אדמה וכדומה)
  3. כלי מיתר רועדים (כינור, גיטרה וכדומה)
  4. עצים מתנועעים בסערה
  5. גלים באוסצילוסקופ- משקף תנודות
עצמו את העיניים והאזינו לצלילים , מה אתם רואים?

נסו לדמיין צלילים אחרים שאנחנו יכולים לראות!


עמוד קודם    עמוד הבא