לעמוד ראשי
*

מעמד הר סיני
הרגשי והמוחשי
  1. השתמשו בתצלום המצורף של הר סיני כמצע וכהשראה ליצירתכם
    1. קולז' – הכינו קולז' מיצירות האמנות האחרות של הר סיני, גזרו מהן מרכיבים על פי בחירתכם והדביקו אותם לתצלום ההר כדי לתאר את המעמד.
    2. קולז' – גזרו והדביקו תמונות שונות מעיתונים כדי לבטא את הרגשות שאתם משערים שהייתם מרגישים בעת מעמד הר סיני. נסו לבטא את מרב החושים: שמיעה, ראיה, מישוש, ריח וטעם.
    3. ציור בצבע – ציירו את ההר ונסו לבטא את התחושות והרגשות שחוו בני ישראל בעת מעמד הר סיני.
    4. תבליט – נסו לבטא את החוויות שחוו הנוכחים במעמד הר סיני בחושיהם השונים בעזרת הדבקת חפצים שונים על תצלום ההר.  

  2. שני לוחות הברית.

בתלמוד הירושלמי, מסכת שקלים, דף כ"ה עמוד ב' כתוב:
רבי פנחס בשם רבי שמעון בן לוי [אומר]: התורה שנתן לו הקב"ה למשה נִתנה לו [בצורת] אש לבנה חרותה באש שחורה. היא אש מובללת באש, חצובה מאש ונתונה מאש.

נסו לדמיין אותיות כתובות באש כפי שמתאר המדרש.
עשרת הדברות נכתבו על זוג לוחות. מצאו זוג חפצים המבטא לדעתכם את עשרת הדברות כפי שאתם מבינים אותם.
השתמשו בחפצים אלו כמצע. הוסיפו אליהם את תוכן עשרת הדברות בעזרת צבע, גזרי נייר או חפצים אחרים בשחור ובלבן - צבעי האש המתוארת במדרש מן התלמוד הירושלמי.

***
הפרשה
שיעור אומנות
שיעור מוסיקה
פרויקט
גלרית תמונות
גלרית מוסיקה

 
חיי משה | הסנה הבוער | קריעת ים סוף | מעמד הר סיני
עגל הזהב | המשכן | המסע במדבר | גלרית תמונות | גלרית מוסיקה
אתר מכון שכטר | אתר סנונית