לעמוד ראשי
*
הסנה הבוער

הארה!
היזכרו בחוויה הארה (חוויית א-הה!) שחוויתם.
דמיינו שמישהו צילם אתכם בשעת החוויה.
תארו את הצילום בכתב בכמה שורות, או ציירו אותו.
שלבו בשורות האלה את המילים, "אילו היה...".
***
הפרשה
שיעור אומנות
שיעור מוסיקה
פרויקט
גלרית תמונות
גלרית מוסיקה

 
חיי משה | הסנה הבוער | קריעת ים סוף | מעמד הר סיני
עגל הזהב | המשכן | המסע במדבר | גלרית תמונות | גלרית מוסיקה
אתר מכון שכטר | אתר סנונית